Snart finns kvinnobehandling inom Iris Utvecklingscenter!

  • 19 maj, 2015

För ungefär ett år sedan skickade vi från Iris Utvecklingscenter en enkät angående kvinnobehandling. Svaren som kom in har varit en viktig del av hur vi nu väljer att utveckla vår verksamhet. Under hösten 2015 öppnar Iris Utvecklingscenter en ny enhet för att möta efterfrågan av särskilda behandlingsinsatser för kvinnor. Målgruppen är kvinnor mellan 20 år och 69 år, med missbruksproblematik…

Läs mer