Placeringsförfrågan!

  • 1 december, 2018

Har du en placeringsförfrågan kontakta någon av våra placeringskoordinatorer: Iris UC Enköping, Liwa Mentzer, tfn 0171 - 62 04 01. Iris UC Hestra, Annelie Torstensson, tfn 0392 - 375 01. Iris UC Mullsjö, Hans Åberg, tfn 0392 -375 39 eller Ewa Sveningsson-Bock, tfn 0392 - 375 47. Iris UC Ryfors, Ewa Sveningsson-Bock, tfn 0392 - 375 47.

Läs mer