Välkommen maj 2020!

  • 3 maj, 2020

2020 kommer att bli ett år vi kommer att minnas länge och Coronakris är nu vårt ”nya normala”. Det frestar på för många. Ensamhet och isolering fortsätter, vilket ofta försvårar psykisk ohälsa och missbruk. Inom Iris Utvecklingscenter följer vi utvecklingen och fortsätter med noggranna hygienrutiner, försiktighet och endast helt symtomfri personal i tjänst. Vi har klarat oss väl från smittspridning…

Läs mer