ANHÖRIG

Om någon i ens familj har problem påverkar det inte bara honom eller henne, utan också andra familjemedlemmar. Det kan till och med vara så att det är de som står personen nära som är de som tar mest skada. En viktig del i vår behandling handlar om att se till att klienten lär sig att hantera många av livets svårigheter på egen hand. Vi lägger stor vikt vid sociala färdigheter och att kunna fungera i ett socialt sammanhang.

Om du upplever att någon i din närhet har problem med missbruk av alkohol, droger eller läkemedel, eller har någon form av ätstörning, kan du kontakta socialtjänsten i kommunen där han eller hon bor. Om ni har en etablerad kontakt sedan tidigare, kan de hjälpa till så att personen kan komma till oss för behandling.

Våra klienter bor på våra behandlingsenheter under minst tre månader. Under den tiden får klienten ta emot besök från familj och anhöriga. I Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors finns det också möjlighet att låna vår besökslägenhet.

Vi tycker att det är viktigt att våra klienter trivs när de är hos oss. Därför har vi en hög bemanningsgrad, för att man ska känna sig trygg. Vi är även noga med rutiner och struktur, för att skapa en stabil vardag. Du är välkommen att komma hit på studiebesök innan behandlingen inleds, för att se hur vi har det.