Enköping

Strax utanför Enköping i Grillby ligger en av våra behandlingsenheter. Vi vänder oss till unga kvinnor och män (18 – 35 år) som har varierande problem med missbruk/beroende samt psykisk ohälsa. Behandlingsplanerna är individuellt anpassade med både terapi i grupp och enskilt. Vi har nattpersonal vilket medför att vi kan ta emot klienter som behöver extra stöd eller tillsyn. Då vi har placeringar från hela Sverige erbjuder vi möjlighet till övernattningsboende åt familjen.

HELDYGNSVÅRD

I Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors har vi heldygnsvård och förstärkt eftervård. Här bor man och deltar i behandling under minst tre månader. Samtliga enheter ligger  i en vacker och vilsam miljö med närhet till naturen. Vår behandling vilar på en kombination av samtalsterapi i grupp och enskilt, medveten närvaro/mindfulness, stöd och hjälp med nedtrappning av mediciner samt fysiska problem kopplat till missbruket/psykiska ohälsan. Vi erbjuder också olika former av hälso- och sociala aktiviteter som hjälper dig att ”normalisera” din livsrytm samt börja skapa strukturer för ett liv fri från missbruk.
Vår samtalsterapi vilar på en kognitiv beteendeterapeutisk och systemteoretisk grund.
Varje individ har en egen plan. En viktig del i den är individuell terapi i grupp. Det är en genomarbetad metod där vi med hjälp av bra struktur kan hjälpa dig att förändra ett beteende.  Varje vecka och varje dag har ett schema med aktiviteter som du deltar i. Att vara aktiv och kanske hitta nya intressen är en del av behandlingen, precis som träning och friskvård. På helgerna lagar man sin egen mat, själv eller tillsammans med andra. Under din tid här kan du också få hjälp med att ordna upp din ekonomi och planera för din framtid.

Så här kommer du hit

Det är landets kommuner och landsting som är våra uppdragsgivare. Vi har avtal med många av dem och ett sätt att komma hit är att kontakta socialtjänstens missbruksenhet. Om du har kontakt med den psykiatriska vården kan du ta upp frågan med dem.

Vård genom hela kedjan

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter i Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård kopplat till våra olika enheter efter sin heldygnsbehandling. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

Det här ingår i vår behandling – Enköping

Psykisk ohälsa

Terapi

 • Gruppterapi
 • Individuell terapi
 • Kvinno- och mansgrupp
 • Familjesamtal / Nätverksmöten

Omvårdnad

 • Inventering psykiskt status
 • Konsultläkare, psykiatri
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Läkemedelsbehandling

Social rehabilitering

 • ADL-träning
 • Ekonomisamtal/planering
 • Fritidsaktiviteter
 • Musikstudio
 • Möjlighet att prova på olika aktiviteter
 • Skapande aktiviteter
 • Träningslägenheter. Boendestödjare finns kopplad till lägenheterna

Hälsofrämjande aktiviteter

 • Naturbaserade aktiviteter
 • Avspänning
 • Fysisk aktivitet
 • Medveten närvaro / Mindfulness

Beroende/Missbruk

 • ÅP – Återfallsprevention
 • ACT
 • MI – Motiverande samtal
 • Medveten närvaro/Mindfulness
 • ART – Aggression replacement treatment
 • Beroendelära
 • Föräldrargrupp, vänder sig till de som har barn
 • Gruppterapi
 • HAP – Haschavvänjningsprogrammet
 • Individuell terapi
 • Kriminalitet som livsstil
 • Läkemedelsnedtrappning

Fysisk hälsa

 • Friskvård
 • Fysisk aktivering
 • Strukturerade promenader
 • Tillgång till gym
 • Yoga
 • Akupunktur – NADA

Våra placeringskoordinatorer

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan.

Ewa Sveningsson-Bock

Ewa Sveningsson-Bock

0392 375 47

Liwa Mentzer

Liwa Mentzer

0171 62 04 00/01

Annelie Torstensson

Annelie Torstensson

0392 375 01

Hans Åberg

Hans Åberg

0392 375 39

Personal

Stefan Gammelgård

Stefan Gammelgård

Verksamhetschef
0171 62 04 04

Lotta Demker

Lotta Demker

Bitr verksamhetschef/
Samtalsterapeut
0171  62 04 09

Eija Suomela

Eija Suomela

Samtalsterapeut
0171 62 04 05

Dimitrios Siamantouras

Dimitrios Siamantouras

Leg läkare, specialist i psykiatri

Erik Andersson

Erik Andersson

Behandlingsassistent
0171 62 04 07

Michael Tillenius

Michael Tillenius

Behandlingsassistent
0171 62 04 15

Marie Blom

Marie Blom

Behandlingsassistent
0171 62 04 13

Stefan Johansson

Stefan Johansson

Vaktmästare
0171 62 04 12

Monica Jansson

Monica Jansson

Husmor/kock
0171 62 04 17

Mookda Eriksson

Mookda Eriksson

Köksbiträde
0171  62 04 18

Naman Dogan

Naman Dogan

Behandlingsassistent

0171 62 04 22

Jill Dandanelle

Jill Dandanelle

Behandlingsassistent

0171 62 04 21

Peter Skoglund

Peter Skoglund

Leg sjuksköterska
0171  62 04 02

David Rigo

David Rigo

Samtalsterapeut
0171 62 04 10

Annette Persson

Annette Persson

Behandlingsassistent
0171 62 04 14

 

Kontakta oss

Iris Utvecklingscenter
Storgatan 42
749 52 Grillby
t 0171 62 04 00
f 0171 47 12 46