Hestra

Mitt i Hestra, i det f d turisthotellet med utsikt över Isabergs skidanläggning ligger Iris Utvecklingscenters behandlingshem. Till oss kommer vuxna män och kvinnor över 20 år. De flesta har en samsjuklighet (missbruk/psykisk ohälsa) i kombination med kognitiva funktionsnedsättningar. Det ingår utredning av livsproblematiken, fysisk och psykisk rehabilitering samt friskvård och avslappningsövningar. Enheten har nattbemanning.

HELDYGNSVÅRD

I Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors har vi heldygnsvård och förstärkt eftervård. Här bor man och deltar i behandling under minst tre månader. Samtliga enheter ligger  i en vacker och vilsam miljö med närhet till naturen. Vår behandling vilar på en kombination av samtalsterapi i grupp och enskilt, medveten närvaro/mindfulness, stöd och hjälp med nedtrappning av mediciner samt fysiska problem kopplat till missbruket/psykiska ohälsan. Vi erbjuder också olika former av hälso- och sociala aktiviteter som hjälper dig att ”normalisera” din livsrytm samt börja skapa strukturer för ett liv fri från missbruk.
Vår samtalsterapi vilar på en kognitiv beteendeterapeutisk och systemteoretisk grund.
Varje individ har en egen plan. En viktig del i den är individuell terapi i grupp. Det är en genomarbetad metod där vi med hjälp av bra struktur kan hjälpa dig att förändra ett beteende.  Varje vecka och varje dag har ett schema med aktiviteter som du deltar i. Att vara aktiv och kanske hitta nya intressen är en del av behandlingen, precis som träning och friskvård. På helgerna lagar man sin egen mat, själv eller tillsammans med andra. Under din tid här kan du också få hjälp med att ordna upp din ekonomi och planera för din framtid.

Så här kommer du hit

Det är landets kommuner och landsting som är våra uppdragsgivare. Vi har avtal med många av dem och ett sätt att komma hit är att kontakta socialtjänstens missbruksenhet. Om du har kontakt med den psykiatriska vården kan du ta upp frågan med dem.

Vård genom hela kedjan

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter i Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård kopplat till våra olika enheter efter sin heldygnsbehandling. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

Det här ingår i vår behandling – Hestra

PSYKISK OHÄLSA

Omvårdnad

 • Inventering psykiskt status
 • Konsultläkare, psykiatri
 • Läkemedelsbehandling
 • Läkemedelsnedtrappning

Terapi

 • Gruppsamtal
 • Individuella samtal
 • Kvinno- och mansgrupp

Social rehabilitering

 • ADL-träning
 • Daglig planering / Struktur
 • Ekonomisamtal / Planering
 • Fritidsaktiviteter
 • Möjlighet att prova på olika aktiviteter
 • Skapande aktiviteter
 • Träningslägenheter. Boendestödjare finns kopplad till lägenheterna.
 • Arbetsträning

Grön hälsa

 • Naturbaserade aktiviteter
 • Avspänning
 • Fysisk aktivitet
 • Medveten närvaro / Mindfulness

 BEROENDE/MISSBRUK

 • ÅP – Återfallsprevention
 • MI – Motiverande samtal
 • Samtalskontakt i grupp och individuellt
 • Beroendelära
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Medveten närvaro / Mindfulness

FYSISK HÄLSA

 • Friskvård
 • Fysisk aktivering
 • Massage / Taktil massage
 • Strukturerade promenader
 • Vattenträning
 • Akupunktur – NADA

Personal

Camilla Jardevall

Camilla Jardevall

Verksamhetchef/ Leg psykoterapeut
0392 375 07

Linda Mann

Linda Mann

Leg sjuksköterska/Omvårdnads-
ansvarig
0370 34 55 03

Annelie Torstensson

Annelie Torstensson

Placeringskoordinator/
Samordnare
Kontaktas alltid i första hand vid förfrågan/placering
0392 375 01

Karin Sjöberg

Karin Sjöberg

Samtalsterapeut
0370 34 55 04

Yvonne Svensson

Yvonne Svensson

Samtalsterapeut
0370 34 55 05

Elisabeth Kero

Elisabeth Kero

Samtalsterapeut
0370 34 55 06

Annelie Johnsson

Annelie Johnsson

Behandlingsassistent
0370 34 55 00

Martin Blomqvist

Martin Blomqvist

Kökschef/Kock
0370 34 55 12

Lotta Zahr

Lotta Zahr

Behandlingsassistent
0370  34 55 00

Astrid Ström

Astrid Ström

Behandlingsassistent
0370 34 55 10

Gunn-Britt Bergkvist

Gunn-Britt Bergkvist

Behandlingsassistent
0370 34 55 11

Dana Goyette

Dana Goyette

Behandlingsassistent
0370 34 55 09

Jessica Dahlgren

Jessica Dahlgren

Behandlingspedagog
0370  34 55 07

Jytte Langgard

Jytte Langgard

Behandlingsassistent
0370  34 55 08

Denijal Azemovic

Denijal Azemovic

Leg läkare, specialist i psykiatri
0370 33 56 57

KONTAKTA OSS

Iris Utvecklingscenter
Terrassvägen 4
335 03 Hestra
t 0370 34 55 00
f 0370 33 50 01