Inbjudan 14 maj 2018

  • 16 april, 2018

Iris Utvecklingscenter bjuder in till ett
Samtal kring det sociala arbetet med Susanna Alakoski och Erik Andrén.

Susanna Alakoski är författare och socionom. Engagemanget och kunskaperna kring sociala frågor och socialt är ett återkommande tema i Susannas författarskap. Detta märks i ett flertal böcker såsom Svinalängorna och Oktober i Fattigsverige, men också hennes dramatik och i andra texter/antologier.

Susanna kommer att inledningsvis berätta om sitt författarskap utifrån perspektiven social ohälsa och socialt arbete.
Därefter kommer Susanna och Erik Andrén, VD på Iris Utvecklingscenter, att tillsammans föra ett samtal om social ohälsa och socialt arbete.

Tillsammans har Susanna och Erik under våren 2018  initierat ett nätverk – Den sociala frågan – med avsikt att lyfta socialt arbete och skapa en levande socialpolitisk debatt i Sverige. Nätverket publicerade den 20 mars i SvD artikel ”Socialarbetarnas uppdrag har blivit omöjligt”.

Datum och tid 14 maj 2018 kl 14.00 – 16.00.
Lokal: Järntorget 4 (Stiftelsen Det utvidgade terapirummet), Göteborg
Boka din plats genom att mejla info@irisuc.se med information om hur många ni är samt namn.

Bifogad inbjudan!