Iris Familjehemsvård

Iris konsulentstödda familjehemsvård erbjuder familjehemsplacering för barn i sena tonåren och unga vuxna med psykosocial problematik – som missbruk, psykisk funktionsnedsättning och/eller annan social utsatthet.  Vi erbjuder även handledning och stöd för kommuners egna familjehem. En familjehemsplacering kan vara ett steg efter en placering inom någon av våra enheter, men vi tar även emot personer som inte varit hos oss tidigare. Förutom familjehemsplacering kan vi erbjuda kompletterande insatser,  såsom stöd av behandlare eller drogterapeut för konsultation, eller stödsamtal enskilt eller i grupp.

Familjehemmen är en del av Iris hela verksamhet där personlig kännedom, kunskap och långsiktiga relationer är viktiga beståndsdelar, både i samarbetet och arbetet med målgruppen. Vårt fokus utgår alltid från den placerade och att stödja familjehemmet som bidrar med trygghet, struktur, stabilitet och vägledning i vardagen. Familjer som har tid och utrymme såväl i hjärtat som i bostaden.

Bra att veta;

 • Varje familjehemsplacering sker utifrån vård- och genomförandeplan.
 • Familjehemmen får regelbundet enskild handledning och stöd, grupphandledning samt utbildning i ämnen som är relevanta för familjehemmen.
 • Alla familjehem är noggrant utredda och registerkontroller genomförs under utredningen samt årligen.
 • Familjehemskonsulenterna finns tillgänglig för familjehemmen även utanför kontorstid.
 • Familjehemskonsulenter och verksamhetschef har behörig utbildning Socionomprogrammet eller beteendevetenskapligt program eller motsvarande .

Inriktning

 • Samsjuklighet/dubbeldiagnos
 • Övergreppsproblematik
 • Missbruk
 • Skolproblematik
 • Våldsutsatt (som ej är i behov av skyddat boende)
 • Självskadebeteende
 • Psykisk funktionsnedsättning
 • Psykiatrisk problematik
 • Diagnoser inom autismspektrum
 • Ätstörningar – som del i annan behandling
 • Spelberoende
 • Hemmiljöproblematik
 • Hedersproblematik (som ej är i behov av skyddat boende)
 • Kriminalitet – som del i övrig behandling

Vill du bli en del av en ung persons väg mot ett värdigt och mer hållbart liv?

Vi söker familjer som vill bidra med trygghet, stabilitet och vägledning i vardagen. Familjer som har tid och utrymme såväl i hjärtat som i bostaden. Vi söker familjehem framförallt i södra Dalarna, södra Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanland, Uppsala län, Västmanlands län samt Örebro län.

Tidigare erfarenhet av att vara familjehem och/eller av att stödja ungdomar, t ex via arbetsplatsen är ett plus. Vår målgrupp är unga personer i åldern cirka 16-25 år på väg mot ett självständigt liv och som vill och under en tid behöver bo i en familj, kanske efter en behandling på någon av Iris behandlingsenheter.

Regelbunden handledning och stöd, enskilt och i grupp med andra familjehem, samt utbildning i ämnen som är relevanta ingår. Vår erfarenhet säger även att det är viktigt att få träffa de andra familjehemmen, att få möta andra som ”vet hur det kan vara”. Våra familjehemskonsulenter är socionomer eller beteendevetare och har erfarenhet av familjehemsvård och/eller annat socialt arbete. Familjehemskonsulenten finns alltid tillgänglig dygnet runt.

Ersättning utgår i form av arvode (dvs den ersättning ni får för ert arbete) samt omkostnadsersättning (ersättning som täcker den unges kostnader).  Alla familjehem utreds av Iris Familjehemsvård. Registerkontroller inhämtas under utredningen samt årligen för alla i familjen som är över 15 år.

Om ni är intresserade och vill veta mer, kontakta oss gärna per telefon eller mail alternativt fyll i kontaktformuläret – så hör vi av oss!

Kontakta oss

Iris Familjehemsvård
Lena Gard Skoglund – Verksamhetschef,
t 08-578 178 13
lena.gard.skoglund@irisuc.se