KVALITET

Vi får ofta höra från människor som varit hos oss, att de har blivit hjälpta och har hittat vägen tillbaka till sitt liv. Det gör oss glada och stolta. Inom varje människa finns kraft och vi kan hjälpa till att hitta den.

Dokumentation och kvalitetssäkring

Iris Utvecklingscenter använder sedan 2007 SecuraNova, ett modernt IT-system med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL.

SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra klienters behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter behandlingstiden. Tillsammans med ASI, som vi använt en längre tid, ger detta oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta behandlingsresultaten för våra klienter. Detta är något som vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.
Systemet uppfyller IVO:s alla krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssystem.

På flitigt återkommande personalkonferenser, behandlingskonferenser och ledningsgruppsmöten diskuteras och utvärderas våra arbetsmetoder. Även samarbetet med uppdragsgivaren utvärderas. I samband med att en klient avslutar sin placering inom Iris Utvecklingscenter skickar vi ut en webbaserad enkät till samtliga uppdragsgivare – Nöjd Kund Index. Vi har sedan vi startade fått in 280 svar.

Vi gör varje halvår en enkät för inskrivna klienter avseende behandling, omvårdnad, bemötande, service och miljö mm.

 

Iris Integritetspolicy

Inom Iris behandlar vi personuppgifter där vi är både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) Det innebär att vi hanterar och behandlar dina personuppgifter av både allmän och känslig karaktär. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utöva någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter. I de fall vi agerar personuppgiftsbiträden kommer vi att hjälpa dig komma i kontakt med rätt dataskyddsombud. För vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om klienter, anhöriga, handläggare, anställda och konsulter.
Behandlingen sker med laglig grund för att fullfölja avtal, där samtycken inhämtas för att informera dig som blir registrerad. Vidare lagrar vi inte dina personuppgifter längre än nödvändigt, då vi följer gällande gallringslagar och ser över våra lagrade personuppgifter med jämna mellanrum. Denna lagring sker i säkra system med kontrollerad behörighet för att värna om din integritet.
Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har är du varmt välkommen att höra av dig till vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@irisuc.se

Synpunkter och klagomål