Kvinnobehandling

Under januari 2016 öppnade Iris Utvecklingscenter Ryfors, en separat behandlingsenhet för kvinnor. Enheten har 13 platser och är bemannad dygnet runt.

Uppstarten är ett resultat av vårt arbete med att möta kvinnors specifika problemställningar och behov i behandling,  och är ett viktigt komplement till våra andra behandlingsenheter.

Vår specifika kvinnobehandling vänder sig till de kvinnor som behöver ett mindre och enkönat sammanhang för att få förutsättningar till arbetsro och möjlighet till förändring.

Verksamheten har fokus på återhämtning och förändring utifrån ett kvinnoperspektiv med utökade behandlingsinsatser bl.a. runt nätverk, föräldraskap, våldsutsatthet, kvinnohälsa och känslohantering.

Är du intresserad av att veta mer, kontakta

Lina Romberg, 0392 375 12, lina.romberg@irisuc.se