Medveten närvaro/
Mindfulness

Medveten närvaro, eller mindfulness, är effektivt för att möta olika former av psykisk ohälsa och missbruks-/beroendeproblematik. Inom Iris Utvecklingscenter är vi pionjärer i vårt sätt att arbeta med medveten närvaro för att ge ökat fokus, förbättrad hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

Ofta är vi människor inte helt närvarande i nuet eftersom tankarna drar i väg med uppmärksamheten. Tankarna för oss bort från det som finns här och nu till det förflutna eller till framtiden, får oss att fastna i planerande, oro och ältande som ökar den inre stressen.

Medveten närvaro är en meditationsteknik och förhållningssätt som kombinerar tusenårig österländsk livsfilosofi med modern västerländsk beteendevetenskap. Genom sinnesaktivering, meditation och yoga, tränar vi upp förmågan att uppmärksamma det som finns i stunden, precis som det är, utan att döma eller värdera. Då blir det möjligt att fatta kloka beslut, göra nya val, bryta negativa vanor och beteenden och stärka problemlösningsförmågan.

Medveten närvaro praktiseras gärna  utomhus hos oss. Naturen och det gröna i sig är stressreducerande och återhämtande, leder till återhämtning, bättre koncentrationsförmåga/fokusering och mer kreativitet.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med Medveten närvaro / Mindfulness kontakta Inger Klasson, tfn 0392 – 375 19 eller maila inger.klasson@irisuc.se

Övning

Andrum

En övning i att ”kliva av autopiloten” och få kontakt med nuet.