Mullsjö

Strax utanför Mullsjö i Västergötland ligger vår största behandlingsenhet. Vi vänder oss till vuxna kvinnor och män. Vår behandling riktar sig till dig som är motiverad. Du har en mognad. Du har en förmåga att känna för andra. Du vill arbeta terapeutiskt och även i andra behandlingsinsatser för att förändra din psykiska hälsa, ditt missbruk/beroende och din fysiska hälsa. Vi har nattpersonal vilket medför att vi kan ta emot klienter som behöver extra stöd eller tillsyn. Då vi har placeringar från hela Sverige erbjuder vi möjlighet till övernattningsboende åt familjen.

HELDYGNSVÅRD

I Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors har vi heldygnsvård och förstärkt eftervård. Här bor man och deltar i behandling under minst tre månader. Samtliga enheter ligger  i en vacker och vilsam miljö med närhet till naturen. Vår behandling vilar på en kombination av samtalsterapi i grupp och enskilt, medveten närvaro/mindfulness, stöd och hjälp med nedtrappning av mediciner samt fysiska problem kopplat till missbruket/psykiska ohälsan. Vi erbjuder också olika former av hälso- och sociala aktiviteter som hjälper dig att ”normalisera” din livsrytm samt börja skapa strukturer för ett liv fri från missbruk.
Vår samtalsterapi vilar på en kognitiv beteendeterapeutisk och systemteoretisk grund.
Varje individ har en egen plan. En viktig del i den är individuell terapi i grupp. Det är en genomarbetad metod där vi med hjälp av bra struktur kan hjälpa dig att förändra ett beteende.  Varje vecka och varje dag har ett schema med aktiviteter som du deltar i. Att vara aktiv och kanske hitta nya intressen är en del av behandlingen, precis som träning och friskvård. På helgerna lagar man sin egen mat, själv eller tillsammans med andra. Under din tid här kan du också få hjälp med att ordna upp din ekonomi och planera för din framtid.

Så här kommer du hit

Det är landets kommuner och landsting som är våra uppdragsgivare. Vi har avtal med många av dem och ett sätt att komma hit är att kontakta socialtjänstens missbruksenhet. Om du har kontakt med den psykiatriska vården kan du ta upp frågan med dem.

Vård genom hela kedjan

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter i Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård kopplat till våra olika enheter efter sin heldygnsbehandling. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

Det här ingår i vår behandling – Mullsjö

PSYKISK OHÄLSA

Terapi

 • Gruppterapi
 • Individuell terapi
 • Kvinno- och mansgrupp

Omvårdnad

 • Inventering psykiskt status
 • Konsultläkare, psykiatri
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Läkemedelsbehandling

Social rehabilitering

 • Ekonomisamtal / Planering
 • Fritidsaktiviteter
 • Möjlighet att prova på olika aktiviteter
 • Samarbetsträning
 • Skapande aktiviteter
 • Träningslägenheter
 • ADL-träning

Grön hälsa

 • Trädgårdsterapi
 • Trädgårds- och naturbaserade aktiviteter
 • Medveten närvaro / Mindfulness
 • Avspänning
 • Fysisk aktivitet

 BEROENDE/MISSBRUK

 • ÅP – Återfallsprevention
 • MI – Motiverande samtal
 • Beroendelära
 • Gruppterapi
 • Individuell terapi
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Medveten närvaro / Mindfulness

FYSISK HÄLSA

 • Friskvård
 • Massage / Taktil massage
 • Strukturerade promenader
 • Vattenträning, innebandy, frisbeegolf
 • Yoga
 • Akupunktur – NADA

Personal

Jonas Göransson

Jonas Göransson

Verksamhetschef
0392 375 02

Johan Wibergh

Johan Wibergh

Leg sjuksköterska
0392 375 29

Hans Åberg

Hans Åberg

Samordnare
0392 375 39

Annelie Torstensson

Annelie Torstensson

Placeringskoordinator/
Samordnare
Kontaktas alltid i första hand vid förfrågan/placering
0392 375 01

Alf Engström

Alf Engström

Kökschef, kock
0392 375 18

Björn Sundberg

Björn Sundberg

Leg läkare, specialist i psykiatri

Matz Råberg

Matz Råberg

Samtalsterapeut, Leg ssk
0392 375 05

Emil Gyllensvaan

Emil Gyllensvaan

Samtalsterapeut
0392 375 28

Johan Svenningsson

Johan Svenningsson

Samtalsterapeut
0392 375 20

Lars Palm

Lars Palm

Samtalsterapeut
0392 375 06

Anders Martinsson

Anders Martinsson

Samtalsterapeut
0392 375 08

Åsa Holmberg

Åsa Holmberg

Leg arbetsterapeut
0392 375 17

Inger Klasson

Inger Klasson

Kontaktperson
0392 375 19

Maria Danfors

Maria Danfors

Samtalsterapeut
0392  375 42

Ann-Sofi Linderoth

Ann-Sofi Linderoth

Behandlingspedagog
Tfn 0392  375 13

Edwin Wahlberg

Edwin Wahlberg

Behandlingsassistent
0392 375 00

Erik Kermanan

Erik Kermanan

Behandlingsassistent
0392  375 00

Maria Ljungberg

Maria Ljungberg

Kock
0392  375 18

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Behandlingsassistent
0392 375 00

Kontakta oss

Iris Utvecklingscenter
Box 113, Habblahester Bjurbäck
565 23 Mullsjö
t 0392 375 00
f 0392 375 48