Mullsjö

Strax utanför Mullsjö i Västergötland ligger vår största behandlingsenhet. Hit kommer vuxna kvinnor och män (20 år och uppåt) med beroende/missbruk och andra livsproblem.
Behandlingen har fokus på hela individen vilket innebär att behandlingen riktar sig och behandlar missbruk/beroende, psykisk hälsa och fysisk hälsa. Behandlingen på Iris Utvecklingscenter i Mullsjö är strukturerad, på förmiddagen är klienten i sin basgrupp där man arbetar terapeutiskt tillsammans med sina ansvariga terapeuter. Under eftermiddagen medverkar klienten aktivt i att välja olika insatser utifrån uppdrag och målsättning. Vi har nattbemanning. Då vi har placeringar från hela Sverige erbjuder vi möjlighet till övernattningsboende åt familjen.

HELDYGNSVÅRD

I Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors har vi heldygnsvård och förstärkt eftervård. Här bor man och deltar i behandling under minst tre månader. Samtliga enheter ligger  i en vacker och vilsam miljö med närhet till naturen. Vår behandling vilar på en kombination av samtalsterapi i grupp och enskilt, medveten närvaro/mindfulness, stöd och hjälp med nedtrappning av mediciner samt fysiska problem kopplat till missbruket/psykiska ohälsan. Vi erbjuder också olika former av hälso- och sociala aktiviteter som hjälper dig att ”normalisera” din livsrytm samt börja skapa strukturer för ett liv fri från missbruk.
Vår samtalsterapi vilar på en kognitiv beteendeterapeutisk och systemteoretisk grund.
Varje individ har en egen plan. En viktig del i den är individuell terapi i grupp. Det är en genomarbetad metod där vi med hjälp av bra struktur kan hjälpa dig att förändra ett beteende.  Varje vecka och varje dag har ett schema med aktiviteter som du deltar i. Att vara aktiv och kanske hitta nya intressen är en del av behandlingen, precis som träning och friskvård. På helgerna lagar man sin egen mat, själv eller tillsammans med andra. Under din tid här kan du också få hjälp med att ordna upp din ekonomi och planera för din framtid.

Så här kommer du hit

Det är landets kommuner och landsting som är våra uppdragsgivare. Vi har avtal med många av dem och ett sätt att komma hit är att kontakta socialtjänstens missbruksenhet. Om du har kontakt med den psykiatriska vården kan du ta upp frågan med dem.

Vård genom hela kedjan

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter i Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård kopplat till våra olika enheter efter sin heldygnsbehandling. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

Det här ingår i vår behandling – Mullsjö

PSYKISK OHÄLSA

Terapi

 • Gruppterapi
 • Individuell terapi
 • Kvinno- och mansgrupp

Omvårdnad

 • Inventering psykiskt status
 • Konsultläkare, psykiatri
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Läkemedelsbehandling

Social rehabilitering

 • Ekonomisamtal / Planering
 • Fritidsaktiviteter
 • Möjlighet att prova på olika aktiviteter
 • Samarbetsträning
 • Skapande aktiviteter
 • Träningslägenheter
 • ADL-träning

Grön hälsa

 • Trädgårdsterapi
 • Trädgårds- och naturbaserade aktiviteter
 • Medveten närvaro / Mindfulness
 • Avspänning
 • Fysisk aktivitet

 BEROENDE/MISSBRUK

 • ÅP – Återfallsprevention
 • MI – Motiverande samtal
 • Beroendelära
 • Gruppterapi
 • Individuell terapi
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Medveten närvaro / Mindfulness

FYSISK HÄLSA

 • Friskvård
 • Massage / Taktil massage
 • Strukturerade promenader
 • Vattenträning, innebandy, frisbeegolf
 • Yoga
 • Akupunktur – NADA

Våra placeringskoordinatorer

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan.

Ewa Sveningsson-Bock

Ewa Sveningsson-Bock

0392 375 47

Liwa Mentzer

Liwa Mentzer

0171 62 04 00/01

Annelie Torstensson

Annelie Torstensson

0392 375 01

Hans Åberg

Hans Åberg

0392 375 39

Personal

Pernilla Fredriksson Beijer

Pernilla Fredriksson Beijer

Verksamhetschef
0392 375 38

Hans Åberg

Hans Åberg

Bitr verksamhetschef
0392 375 39

Pernilla Burensjö

Pernilla Burensjö

Samtalsterapeut
0392 375 03

Johan Wibergh

Johan Wibergh

Leg sjuksköterska
0392 375 29

Alf Engström

Alf Engström

Kökschef, kock
0392 375 18

Emil Gyllensvaan

Emil Gyllensvaan

Samtalsterapeut
0392 375 28

Johan Svenningsson

Johan Svenningsson

Samtalsterapeut
0392 375 20

Åsa Holmberg

Åsa Holmberg

Leg arbetsterapeut
0392 375 17

Inger Klasson

Inger Klasson

Friskvårdsterapeut
Yoga och mindfulnessinstruktör
0392 375 19

Maria Danfors

Maria Danfors

Samtalsterapeut
0392  375 42

Ann-Sofi Linderoth

Ann-Sofi Linderoth

Behandlingspedagog
Tfn 0392  375 13

Erik Kermanan

Erik Kermanan

Behandlingsassistent
0392  375 00

Maria Ljungberg

Maria Ljungberg

Kock
0392  375 15

Caroline Öhrstam

Caroline Öhrstam

Behandlingsassistent
0392  375 00

Rickard Götesson

Rickard Götesson

Samtalsterapeut
0392 375 40

Linda Gasslander-Hedqvist

Linda Gasslander-Hedqvist

Samtalsterapeut
0392 375 44

Kjell Lager

Kjell Lager

Behandlingsassistent
0392 375 46

Samuel Johansson

Samuel Johansson

Behandlingspedagog
0392 375 46

Emanuel Käll

Emanuel Käll

Leg läkare, specialist i psykiatri

Patrik Mårdh

Patrik Mårdh

Leg läkare, specialist i psykiatri

Kontakta oss

Iris Utvecklingscenter
Box 113, Habblahester Bjurbäck
565 23 Mullsjö
t 0392 375 00
f 0392 375 48