Nu finns kvinnobehandling inom Iris Utvecklingscenter!

  • 7 januari, 2016

Nu har vi öppnat vår kvinnoenhet – Iris Ryfors!

I området Ryfors strax utanför Mullsjö i Västergötland ligger vår behandlingsenhet för kvinnor. Vi vänder oss till kvinnor som behöver ett mindre och enkönat sammanhang för att få förutsättning till arbetsro och möjlighet till förändring. Alla våra behandlingar är individuellt utformade och våra insatser anpassade för att möta upp kvinnors specifika problemställningar och behov.

Målgruppen är kvinnor mellan 20 år och 55 år, med missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

Enheten har 9 vårdplatser och 4 utslussningslägenheter i Mullsjö.
På Iris Utvecklingscenter Ryfors finns bemanning dygnet runt och behandlingspersonalen består av kvinnor.
Omgivningarna består av unika naturskyddsområden och området i sig är en gammal bruksmiljö med en lång egen historia och ett värdefullt kulturarv.
I den stora herrgården, Engelska Villan, bedrivs behandlingsverksamheten. Boendedelen ligger precis intill, detta är ett tidigare hotell som har generösa rum, alla med egen toalett och dusch.
Du är välkommen att boka in ett studiebesök och/eller förfrågningar ställs till:
Lina Romberg, 0392 – 375 12, lina.romberg@irisuc.se
Ewa Sveningsson-Bock, 0392 -375 47, ewa.sveningsson.bock@irisuc.se

Iris Ryfors