Ny VD för Iris Utvecklingscenter!

  • 28 april, 2020

Ny VD är Helena Wernegren, som har en bakgrund som chef inom offentlig vård och VD för ett privat vårdföretag. Nya VD:ns uppdrag är att fortsätta driva ett samlat och utvecklingsorienterat
Iris Utvecklingscenter som med hög ambition ska möta våra kunders och klienters behov – idag och för framtiden.
Avgående VD Erik Andrén finns fortsatt kvar i styrelsen och fortsätter som VD för systerbolaget
Iris Horisont och kommer fortsätta driva utvecklingsprojekt till gagn för Iris Utvecklingscenter och branschen i stort. Bolagen arbetar i nära samverkan och drivs av samma vision – att rädda liv.