Ny verksamhetschef vid Iris Utvecklingscenter i Hestra!

  • 27 november, 2017

Den 1 september tillträdde Camilla Jardevall tjänsten som verksamhetschef för
Iris Utvecklingscenter i Hestra. Camilla Jardevall är 46 år och har arbetat med olika befattningar inom Iris Utvecklingscenter sedan 2006. Camilla är socionom och legitimerad psykoterapeut. Camilla har lång erfarenhet av socialt arbete och behandlingsarbete såväl inom Iris Utvecklingscenter som inom socialtjänsten. Camilla har också erfarenhet av ledarskap som behandlingsansvarig och verksamhetschef inom Iris Utvecklingscenter. De senaste åren har Camilla ansvarat för utveckling av behandling och kvalitet inom hela Iris Utvecklingscenter.
I det uppdraget har Camilla arbetat nära behandlingspersonal i alla verksamheter med utveckling och handledning.

Jag vill önska Camilla Jardevall varmt välkommen som ny verksamhetschef i Hestra. Det känns mycket bra att med Camilla i Hestra. Hon kan Iris, hon har en gedigen erfarenhet av HVB verksamhet och en spetskompetens avseende behandling.
Det stärker avsevärt kvaliteten på vår verksamhet i Hestra.

Sanna König Mellergård som lämnar uppdraget som verksamhetschef i Hestra har valt att gå vidare i andra sammanhang med nya utmaningar.
Vi vill tacka Sanna mycket för det hon bidragit med under sin tid på Iris Utvecklingscenter.

Erik Andrén, VD