Ny verksamhetschef vid Iris Utvecklingscenter i Mullsjö!

  • 5 oktober, 2017

Jonas Göransson ny verksamhetschef för Iris Utvecklingscenter i Mullsjö.

Den 1 september tillträdde Jonas Göransson tjänsten som verksamhetschef för Iris Utvecklingscenter i Mullsjö. Jonas Göransson, har en gedigen bakgrund från verksamheter inom psykiatri och missbruk. Han kommer närmast från Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Jonas har haft ett flertal chefspositioner på Ryhov. Såväl i beroendevård/psykiatri som i olika stabsfunktioner på sjukhuset.
Jonas är utbildad Specialistsjuksköterska i psykiatri samt har också en Kandidatexamen i ledning av hälso- och välfärdsorganisationer.
Hans Åberg lämnade samtidigt uppdraget som verksamhetschef i Mullsjö. Hans stannar inom Iris Utvecklingscenter och blir fortsatt en del av ledningen i Mullsjö.

Jag vill önska Jonas Göransson varmt välkommen till Iris Utvecklingscenter och tacka Hans Åberg för insatsen som verksamhetschef för enheten i Mullsjö.

För frågor eller information, vänligen kontakta Pär Wahlberg, tfn 0392 – 375 37 eller mail par.wahlberg@irisuc.se

Erik Andrén, VD