Gott Nytt år!

  • 31 december, 2015

Ett riktigt Gott nytt år önskar vi alla! Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2016; Vi firar vårt 30-årsjubileum under våren, vi startar vår nya kvinnoenhet 11 januari – Iris Ryfors och vi öppnar Ryfors Trädgårdskafé! Vi hoppas på många och spännande samtal i Almedalen i juli, vid Drogfokus i oktober i Uppsala samt vid Socionomdagarna på Stockholmsmässan i…

Läs mer

Samtalet i Almedalen!

  • 2 juli, 2015

I ett sommarfagert och soligt Almedalen höll Iris Utvecklingsscenter tillsammans med Magelungen Utveckling AB ett seminarium och en debatt kring vinster i välfärd. Utgångspunkten var det medarebetarägda välfärdsföretaget, en modell Magelungen har haft i snart 15 år och Iris Utvecklingscenter under kommande höst genomför. Mia Hübinette från Magelungen och Erik Andrén från Iris Utvecklingscenter inledde med att beskriva respektive verksamheter.…

Läs mer

Personalägda välfärdsbolag måste få gå med vinst – Läs vår debatt i DN

  • 1 juli, 2015

En tredje väg. Regeringens utredning om vinster i välfärden bör ta hänsyn till möjligheten för vårdpersonal att driva bolag på kommersiella villkor. Delägande medarbetare är kreativa och tar ansvar – men för att verksamheten ska utvecklas måste den få gå med vinst, skriver ledare för två personalägda välfärdsbolag. Läs hela debattartikeln här

Läs mer

Vi ses i Almedalen!

  • 16 juni, 2015

Framtidens välfärdsföretag ägs av medarbetarna – DEN TREDJE VÄGEN – kvalitet nyskapande långsiktigt. Beskrivning av evenemanget Den Tredje Vägen Framtidens välfärdsföretag Det medarbetarägda vårdföretaget tillvaratar medarbetarnas kreativitet, engagemang och ansvarskänsla och driver utveckling, kvalitet och långsiktighet. I dagens debatt målas en svartvit bild av alternativen som är missvisande. Vår väg tar fokus på kvalitet Utökad beskrivning av evenemanget En mångfald…

Läs mer

Snart finns kvinnobehandling inom Iris Utvecklingscenter!

  • 19 maj, 2015

För ungefär ett år sedan skickade vi från Iris Utvecklingscenter en enkät angående kvinnobehandling. Svaren som kom in har varit en viktig del av hur vi nu väljer att utveckla vår verksamhet. Under hösten 2015 öppnar Iris Utvecklingscenter en ny enhet för att möta efterfrågan av särskilda behandlingsinsatser för kvinnor. Målgruppen är kvinnor mellan 20 år och 69 år, med missbruksproblematik…

Läs mer

Vård eller vinst – Är det så enkelt?

  • 11 maj, 2014

En av de stora frågorna i årets Riksdagsval var frågan om vinst i välfärden; ska företag tillåtas verka inom vård och omsorg? För att få svar på det hade vi från Iris Utvecklingscenter och Magelungen anordnat ett seminarium i ABF-huset den 11 juni med Mona Sahlin som moderator. (ledamot i styrelsen för Iris Utvecklingscenter AB) Ingvar Nilsson, nationalekonom som bland annat…

Läs mer