Vi ses i Almedalen!

  • 16 juni, 2015

Framtidens välfärdsföretag ägs av medarbetarna – DEN TREDJE VÄGEN – kvalitet nyskapande långsiktigt. Beskrivning av evenemanget Den Tredje Vägen Framtidens välfärdsföretag Det medarbetarägda vårdföretaget tillvaratar medarbetarnas kreativitet, engagemang och ansvarskänsla och driver utveckling, kvalitet och långsiktighet. I dagens debatt målas en svartvit bild av alternativen som är missvisande. Vår väg tar fokus på kvalitet Utökad beskrivning av evenemanget En mångfald…

Läs mer

Snart finns kvinnobehandling inom Iris Utvecklingscenter!

  • 19 maj, 2015

För ungefär ett år sedan skickade vi från Iris Utvecklingscenter en enkät angående kvinnobehandling. Svaren som kom in har varit en viktig del av hur vi nu väljer att utveckla vår verksamhet. Under hösten 2015 öppnar Iris Utvecklingscenter en ny enhet för att möta efterfrågan av särskilda behandlingsinsatser för kvinnor. Målgruppen är kvinnor mellan 20 år och 69 år, med missbruksproblematik…

Läs mer

Vård eller vinst – Är det så enkelt?

  • 11 maj, 2014

En av de stora frågorna i årets Riksdagsval var frågan om vinst i välfärden; ska företag tillåtas verka inom vård och omsorg? För att få svar på det hade vi från Iris Utvecklingscenter och Magelungen anordnat ett seminarium i ABF-huset den 11 juni med Mona Sahlin som moderator. (ledamot i styrelsen för Iris Utvecklingscenter AB) Ingvar Nilsson, nationalekonom som bland annat…

Läs mer