Om oss

Iris Utvecklingscenter startade 1986 av en grupp unga socionomer med en ambition om att erbjuda högkvalitativ missbruksbehandling och förnya svensk missbruksvård.

Under de 30 år vi verkat har vi mött över 3000 klienter i behandling, en unik erfarenhet inom våra områden
missbruk och psykisk ohälsa.

Idag har vi över 100 vårdplatser och planerar för ytterligare verksamheter. Vår ambition är att kunna erbjuda våra klienter och våra uppdragsgivare professionell och respektfull hjälp med flexibilitet och kvalitet genom hela klientens förändringsprocess mot ett värdigt liv.

Vi bemöter våra klienter på ett respektfullt, personligt och varmt sätt. Genom professionellt utformade terapeutiska behandlingar vill vi hjälpa våra klienter att nå bestående förändring – ett värdigt liv. Årligen besöker cirka 1000 klienter, uppdragsgivare, studerande och andra intressenter någon av våra verksamheter.

På Iris Utvecklingscenter i Mullsjö har vi 46 heldygnsplatser, i Enköping 27, i Hestra 24 platser för heldygnsvård och i Ryfors 13 heldygnsplatser. På samtliga enheter erbjuder vi också förstärkt eftervård. I Stockholm erbjuder vid träningslägenheter och skyddat boende samt i Jönköping erbjuder vid träningslägenheter.

Nya erbjudanden

Vi vill utvecklas, såväl inom vår behandling som våra erbjudanden.

Vi arbetar också på att starta ett par enheter där vi kan möta återfall under behandlingen för att, när det är möjligt, kunna fortsätta en behandling trots återfall.

Vi arbetar med att utveckla vår eftervård. En stor utmaning efter genomförd behandling är att komma hem och etablera ett värdigt liv utan destruktiva beroenden och missbruk. Vi arbetar med att skapa former för att aktivt stödja klienten på hemmaplan, att ta med sig hopp, värdighet, insikter och nya vanor från behandlingen in i vardagen hemma.

Vi lär oss mer

All vår behandling bygger på kunskap, från forskning och beprövad erfarenhet samt från våra erfarenheter i vårt arbete tillsammans med våra klienter. Vi arbetar kontinuerligt inom Iris Utvecklingscenter med att tillsammans formulera och utveckla allt vi gör för mötet med klienten. Alla som arbetar hos oss går med jämna mellanrum utbildningar och får kontinuerlig handledning så vi säkrar att få ny kunskap och nya perspektiv utifrån. Vi följer också med i vad som händer inom forskning och vi är med i olika behandlingsstudier. När vi har lärt oss nya saker försöker vi tillämpa det vi lärt oss, så snabbt som möjligt.

Vår ambition är dels att vara med i den senaste utvecklingen inom våra områden men också att utveckla, pröva tillsammans med våra klienter och därmed vara med och påverka utvecklingen inom våra områden.