ORGANISATION

Iris Utvecklingscenter drivs av medarbetare som vill skapa förändring  för de klienter som kommer till oss och inom våra områden missbruk och psykisk ohälsa. Vi brinner för vårt arbete och våra verksamheter präglas av ett slags entreprenörskap där vi kontinuerligt reflekterar över vad vi gör och hur resultaten blir. Vad vi kan utveckla och pröva för att göra ännu bättre. Vad andra gör  och vad ny forskning och erfarenhet säger. En ständig rörelse och utveckling.

Att ha direkt inflytande och påverkan över våra resurser och prioriteringar är viktigt för oss så vi kan säkra fortsatt kvalitet och utveckling.

När vi startade 1986 var praxis för privata entreprenörer inom våra områden att starta som en stiftelse vilket också vi gjorde. Under andra halvan av 1990 talet startade vi ett aktiebolag för att med större professionalitet och transparens driva verksamheten vidare. Ett bolag helägt av stiftelsen. Detta mötte också förväntningar och rekommendationer från myndigheter.

Den tredje vägen – kvalitet, långsiktighet och utveckling

Under våren 2016 genomförde vi nästa steg för att på bästa vis förvalta engagemang och ansvar för fortsatt kvalitet och utveckling. Vi lät alla våra medarbetare som ville bli delägare i bolaget. Alla med lika stor del. Ett delägarskap som varje år släpper in nya medarbetare att bli delägare med lika stor del som de andra. Ett delägarskap som man endast kan omfatta om man arbetar i verksamheten. Vi är övertygade att denna form ytterligare förstärker engagemang och ansvar hos alla våra medarbetare. Stiftelsen kommer fortsatt vara enskilt största ägaren och vidare ansvara för forskning och fastigheter inom Iris Utvecklingscenter. På detta vis tar vi ytterligare ett steg för att förvalta de intentioner vi startade Iris med 1986.

Styrelse:

Malin Schmidt, VD för investeringsbolaget FiveFuture och innehar flera styrelseuppdrag i bolag som arbetar med hållbar utveckling. Har lång erfarenhet från ledande befattningar inom Det Norske Veritas (DNV). Forskar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Innovation och tjänsteföretag. Invald i styrelsen för Iris Utvecklingscenter 2013.
Vald till styrelseordförande för Stiftelsen STAC/Iris Utvecklingscenter Fastighets AB 2016.

Peter Griepenkerl Lööf,  forskningschef på Länsförsäkringar. Han har varit affärschef på Länsförsäkringar och också arbetat med analys och omvärldsfrågor, bl i försvaret. Peter är också en talare på Talarforum just kring trender och framtid samt driver ett ledarprogram ”Art and leadership”
Vald till styrelseordförande för Iris Utvecklingscenter AB/Iris Utvecklingscenter Hestra AB 2016.

Laura Hartman, doktorerad nationalekonom med välfärdsfrågor som sitt område. Laura har bl a forskat kring offentlig förvaltning och privatisering av denna, varit analyschef på Försäkringskassan och leder nu Tillitsdelegationen, tillsatt av civilministern för att undersöka och föreslå åtgärder som stödjer tillit inom offentlig förvaltning.
Vald till styrelseledamot 2016.

Johan Öberg, jurist och advokat. Johan har bred erfarenhet som jurist och advokat, bl a mycket inom miljörätt. Johan har också arbetat som konsult, rådgivare och styrelseledamot för entreprenörsdrivna företag.
Vald till styrelseledamot 2016.

Erik Andrén, Socionom och samtalsterapeut. Var med och startade Iris Utvecklingscenter 1986. Var borta från Iris Utvecklingscenter under knappt 10 år och arbetade som management- och ledarskapskonsult inom svenskt och internationellt näringsliv där han främst arbetat med stöd i förändrings- och strategiprocesser samt som executive coach. Kom tillbaka till Iris UC 2013.
Vald till styrelseledamot 2016.

Ledning

Erik Andrén

Erik Andrén

VD
08 578 178 01

Lina Romberg

Lina Romberg

Verksamhetschef/
Samtalsterapeut
0392 375 12

Stefan Gammelgård

Stefan Gammelgård

Verksamhetschef
0171 62 04 04

Camilla Jardevall

Camilla Jardevall

Verksamhetchef/ Leg psykoterapeut
0392 375 07

Jonas Göransson

Jonas Göransson

Verksamhetschef
0392 375 02

Ewa Sveningsson-Bock

Ewa Sveningsson-Bock

Administrativ chef/
Placeringskoordinator
Kontaktas alltid i första hand vid förfrågan/placering
0392 375 47

Gunilla Wictorin

Gunilla Wictorin

Ekonomichef
08 578 178 02

Pär Wahlberg

Pär Wahlberg

Affärschef
0392 375 37

Linda-Ida Torpe

Linda-Ida Torpe

Verksamhetschef
08 – 578 178 04

Andreas Riddez

Andreas Riddez

Verksamhetschef
08  578 178 05

Styrelse

Malin Schmidt

Malin Schmidt

Styrelseordförande
Stiftelsen STAC/Iris Utvecklingscenter Fastighets AB

Peter Griepenkerl Lööf

Peter Griepenkerl Lööf

Styrelseordförande
Iris Utvecklingscenter AB/Iris Utvecklingscenter Hestra AB

Johan Öberg

Johan Öberg

Styrelseledamot

Laura Hartman

Laura Hartman

Styrelseledamot

Erik Andrén

Erik Andrén

Styrelseledamot

Linda Mann

Linda Mann

Styrelseledamot

Lowe Eriksson

Lowe Eriksson

Styrelseledamot

Liwa Mentzer

Liwa Mentzer

Styrelseledamot

Administration

Aaron David

Aaron David

IT-strateg
08  578 178 08

Lena Arbholt

Lena Arbholt

Ekonom
0392 375 04

Mats Franzén

Mats Franzén

Koordinator
0392 375 47

Mimmi Gustavsson

Mimmi Gustavsson

Ekonomiassistent/Samordnare
08 – 578 178 09

Pär Wahlberg

Pär Wahlberg

Affärschef
0392 375 37