ORGANISATION

Iris Utvecklingscenter drivs av medarbetare som vill skapa förändring  för de klienter som kommer till oss och inom våra områden missbruk och psykisk ohälsa. Vi brinner för vårt arbete och våra verksamheter präglas av ett slags entreprenörskap där vi kontinuerligt reflekterar över vad vi gör och hur resultaten blir. Vad vi kan utveckla och pröva för att göra ännu bättre. Vad andra gör  och vad ny forskning och erfarenhet säger. En ständig rörelse och utveckling.

Att ha direkt inflytande och påverkan över våra resurser och prioriteringar är viktigt för oss så vi kan säkra fortsatt kvalitet och utveckling.

När vi startade 1986 var praxis för privata entreprenörer inom våra områden att starta som en stiftelse vilket också vi gjorde. Under andra halvan av 1990 talet startade vi ett aktiebolag för att med större professionalitet och transparens driva verksamheten vidare. Ett bolag helägt av stiftelsen. Detta mötte också förväntningar och rekommendationer från myndigheter.

Den tredje vägen – kvalitet, långsiktighet och utveckling

Under våren 2016 genomförde vi nästa steg för att på bästa vis förvalta engagemang och ansvar för fortsatt kvalitet och utveckling. Vi lät alla våra medarbetare som ville bli delägare i bolaget. Alla med lika stor del. Ett delägarskap som varje år släpper in nya medarbetare att bli delägare med lika stor del som de andra. Ett delägarskap som man endast kan omfatta om man arbetar i verksamheten. Vi är övertygade att denna form ytterligare förstärker engagemang och ansvar hos alla våra medarbetare. Stiftelsen kommer fortsatt vara enskilt största ägaren och vidare ansvara för forskning och fastigheter inom Iris Utvecklingscenter. På detta vis tar vi ytterligare ett steg för att förvalta de intentioner vi startade Iris med 1986.

Styrelse:

Johan Öberg, jurist och advokat. Johan har bred erfarenhet som jurist och advokat, bl a mycket inom miljörätt. Johan har också arbetat som konsult, rådgivare och styrelseledamot för entreprenörsdrivna företag.
Vald till styrelseordförande för Iris Utvecklingscenter AB/Iris Utvecklingscenter Hestra AB 2019. (Styrelseledamot 2016-2019).

Peter Griepenkerl Lööf,  forskningschef på Länsförsäkringar. Han har varit affärschef på Länsförsäkringar och också arbetat med analys och omvärldsfrågor, bl i försvaret. Peter är också en talare på Talarforum just kring trender och framtid samt driver ett ledarprogram ”Art and leadership”
Vald till styrelseledamot för Iris Utvecklingscenter AB/Iris Utvecklingscenter Hestra AB 2019. (Styrelseordförande 2016-2019).

Erik Andrén, Socionom och samtalsterapeut. Var med och startade Iris Utvecklingscenter 1986. Var borta från Iris Utvecklingscenter under knappt 10 år och arbetade som management- och ledarskapskonsult inom svenskt och internationellt näringsliv där han främst arbetat med stöd i förändrings- och strategiprocesser samt som executive coach. Kom tillbaka till Iris UC 2013.
Vald till styrelseledamot 2016.

Linda Mann, Leg ssk och bitr.verksamhetschef Iris UC Hestra.  Leg ssk Iris UC Ryfors.
Vald till styrelseledamot 2017.

Lowe Eriksson, Samtalsterapeut Iris UC Enköping
Vald till styrelseledamot 2014.

Liwa Mentzer, Placeringskoordinator Iris UC Enköping
Vald till styrelseledamot 2017.

 

Ledning

Erik Andrén

Erik Andrén

VD
08 578 178 01

Lina Romberg

Lina Romberg

Verksamhetschef/
Samtalsterapeut
0392 375 12

Hans Åberg

Hans Åberg

Tf verksamhetschef
Kontaktas alltid i första hand vid förfrågan/placering
0392 375 39

Stefan Gammelgård

Stefan Gammelgård

Verksamhetschef
0171 62 04 04

Camilla Jardevall

Camilla Jardevall

Verksamhetchef/ Leg psykoterapeut
0392 375 07

Ewa Sveningsson-Bock

Ewa Sveningsson-Bock

Administrativ chef/
Placeringskoordinator
Kontaktas vid behov vid förfrågan/placering
0392 375 47

Gunilla Wictorin

Gunilla Wictorin

Ekonomichef
08 578 178 02

Linda-Ida Torpe

Linda-Ida Torpe

Verksamhetschef
08 – 578 178 04

Andreas Riddez

Andreas Riddez

Verksamhetschef
08  578 178 05

Styrelse

Johan Öberg

Johan Öberg

Styrelseordförande
Iris Utvecklingscenter AB/Iris Utvecklingscenter Hestra AB

Peter Griepenkerl Lööf

Peter Griepenkerl Lööf

Styrelseledamot

Erik Andrén

Erik Andrén

Styrelseledamot

Linda Mann

Linda Mann

Styrelseledamot

Lowe Eriksson

Lowe Eriksson

Styrelseledamot

Liwa Mentzer

Liwa Mentzer

Styrelseledamot

Administration

Aaron David

Aaron David

IT-strateg
08  578 178 08

Lena Arbholt

Lena Arbholt

Ekonom
0392 375 04

Mats Franzén

Mats Franzén

Koordinator
0392 375 47

Mimmi Gustavsson

Mimmi Gustavsson

Ekonomiassistent/Samordnare
08 – 578 178 09