Placeringsförfrågan!

  • 20 augusti, 2019

Har du en placeringsförfrågan kontakta någon av våra placeringskoordinatorer:

Iris UC Enköping, Liwa Mentzer, tfn 0171 – 62 04 01.

Iris UC Hestra, Annelie Torstensson, tfn 0392 – 375 01.

Iris UC Mullsjö, Hans Åberg, tfn 0392 -375 39 eller Ewa Sveningsson-Bock, tfn 0392 – 375 47.

Iris UC Ryfors, Ewa Sveningsson-Bock, tfn 0392 – 375 47 eller Lina Romberg, tfn 0392 -375 12.