Placeringsservice

Ett Iris – Flera vägar

  • Iris för Dig som behöver behandling för ditt beroende och dina livsproblem.
  • Iris där det finns olika former av insatser för att möta dig där Du är just nu.
  • Iris Du kan nå alla dagar i veckan, för att inom 24 timmar möta oss och påbörja din förändringresa.
  • Iris som möter din arbetsgivare, handläggare och vår uppdragsgivare med den hjälp, det stöd och den information han/hon behöver nu.
  • Iris som garanterar dig behandling och omvårdnad av absolut högsta kvalitet. Under de 30 år vi verkar, har vi drivits av att hela tiden utvecklas för att med stolthet och engagmang kunna möta dig med högkvalitativ behandling i en miljö av respekt och värme.
  • Iris som möter hela dig, ditt beroende, din fysiska och psykiska ohälsa och ditt nätverk. Vi samordnar, söker möjligheter och skapar hopp.
  • Iris där vi är nyfikna på dig och hur vi tillsammans kan arbeta för att Du skall forma ditt liv så som Du vill att det skall vara nu och bli framåt.
  • Iris – Utredning – Intensiv behandling – Förstärkt Eftervård – Träningslägenheter – en HELHET.

Kontakta Placeringsservice

Ring oss kostnadsfritt på 0200 21 77 00 eller fyll i formuläret nedan.