PRAKTISK INFORMATION

Välkommen på studiebesök

Innan behandlingen är du välkommen till oss på ett studiebesök. Tillsammans med någon av våra klienter visar vi dig runt i lokalerna och berättar om hur vi arbetar. Samtidigt har vi ett bedömningssamtal med dig, för att lära känna dig och för att se om Iris Utvecklingscenter kan erbjuda rätt hjälp för dig. Efter studiebesöket och intervjun försöker vi så snart som möjligt lämna vår bedömning till uppdragsgivaren – socialtjänsten, arbetsgivaren eller landstinget som sedan informerar dig.

Inför inskrivning på Iris

När allt är klart för inskrivning är det dags att göra några förberedelser. Du behöver till exempel ta med dig några saker:

  • Praktiska kläder, som stövlar, vindtät jacka, badkläder, träningskläder och varma, oömma kläder.
  • Pass eller ID.
  • Fickpengar.
  • Om du är ordinerad mediciner, ta alltid kontakt med Iris sjuksköterska i god tid före inskrivningen, kontaktuppgifter hittar du på ”enhetssidan”.
  • Mediciner för två veckor och eventuellt högkostnadskort för läkemedel.
  • Eventuell ApoDos måste avslutas innan behandlingen. Kontakta din vårdgivare i god tid innan behandlingsstart.

Om du har frågor inför inskrivningen är du alltid välkommen att kontakta oss.