Ryfors

I området Ryfors strax utanför Mullsjö i Västergötland ligger vår behandlingsenhet för kvinnor. Vi vänder oss till kvinnor (20 – 55 år) som behöver ett mindre och enkönat sammanhang för att få förutsättning till arbetsro och möjlighet till förändring. Alla våra behandlingar är utformade individuellt  och våra insatser är anpassade för att möta upp kvinnors specifika problemställningar och behov. Vi har nattbemanning. Då vi har placeringar från hela Sverige erbjuder vi möjlighet till övernattningsboende åt familjen.

HELDYGNSVÅRD

I Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors har vi heldygnsvård och förstärkt eftervård. Här bor man och deltar i behandling under minst tre månader. Samtliga enheter ligger  i en vacker och vilsam miljö med närhet till naturen. Vår behandling vilar på en kombination av samtalsterapi i grupp och enskilt, medveten närvaro/mindfulness, stöd och hjälp med nedtrappning av mediciner samt fysiska problem kopplat till missbruket/psykiska ohälsan. Vi erbjuder också olika former av hälso- och sociala aktiviteter som hjälper dig att ”normalisera” din livsrytm samt börja skapa strukturer för ett liv fri från missbruk.
Vår samtalsterapi vilar på en kognitiv beteendeterapeutisk och systemteoretisk grund.
Varje individ har en egen plan. En viktig del i den är individuell terapi i grupp. Det är en genomarbetad metod där vi med hjälp av bra struktur kan hjälpa dig att förändra ett beteende.  Varje vecka och varje dag har ett schema med aktiviteter som du deltar i. Att vara aktiv och kanske hitta nya intressen är en del av behandlingen, precis som träning och friskvård. På helgerna lagar man sin egen mat, själv eller tillsammans med andra. Under din tid här kan du också få hjälp med att ordna upp din ekonomi och planera för din framtid.

Så här kommer du hit

Det är landets kommuner och landsting som är våra uppdragsgivare. Vi har avtal med många av dem och ett sätt att komma hit är att kontakta socialtjänstens missbruksenhet. Om du har kontakt med den psykiatriska vården kan du ta upp frågan med dem.

Vård genom hela kedjan

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter i Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård kopplat till våra olika enheter efter sin heldygnsbehandling. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

Det här ingår i vår behandling – Ryfors

Psykisk ohälsa

Terapi

 • Samtalsbehandling i grupp – terapeutiskt, tematiskt och utbildande
 • Enskilda samtal
 • Nätverksarbete / Familjesamtal
 • Arbete med våld i nära relationer/våldsutsatthet
 • Trauma och PTSD-behandling
 • Mindfulness/Medveten närvaro

Omvårdnad

 • Inventering psykiskt status
 • Konsultläkare, psykiatri
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Läkemedelsbehandling

Social rehabilitering

 • Arbete med vardagsstruktur
 • Ekonomisamtal / Planering
 • Fritidsaktiviteter
 • Samverkan med uppdragsgivare för planering av sysselsättning, boendefrågor och eftervård
 • Träningslägenheter, kafé med möjlighet till arbetsträning

Hälsofrämjande insatser

 • Sinnesstimulering
 • Medveten närvaro / Mindfulness
 • Kreativ/skapande verksamhet
 • Fysisk aktivitet

Beroende/Missbruk

 • ÅP – Återfallsprevention
 • MI – Motiverande samtal
 • Beroendelära
 • Medveten närvaro/mindfulness
 • Samtalsbehandling
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Samtalskontakt med sjuksköterska
 • Bedömningssamtal med psykiater

Fysisk hälsa

 • Friskvård
 • Fysisk aktivitet
 • Kvinnohälsa
 • Massage
 • Yoga
 • Akupunktur – NADA

Våra placeringskoordinatorer

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan.

Ewa Sveningsson-Bock

Ewa Sveningsson-Bock

0392 375 47

Liwa Mentzer

Liwa Mentzer

0171 62 04 00/01

Annelie Torstensson

Annelie Torstensson

0392 375 01

Hans Åberg

Hans Åberg

0392 375 39

Personal

Lina Romberg

Lina Romberg

Verksamhetschef/
Samtalsterapeut
0392 375 12

Åsa Holmberg

Åsa Holmberg

Leg Arbetsterapeut/
Bitr verksamhetschef
0392 375 17

Annbritt Danielsson

Annbritt Danielsson

Samtalsterapeut
0392 375 14

Nathalie Strålin

Nathalie Strålin

Behandlingspedagog
0392 375 41

Magdalena Bergström

Magdalena Bergström

Kaféansvarig
0392 375 67

Helene Arvidsson

Helene Arvidsson

Behandlingspedagog
0392   375 66

 

Björn Sundberg

Björn Sundberg

Leg läkare, specialist i psykiatri

Anne-Lie Spörk

Anne-Lie Spörk

Behandlingspedagog/massör
0392 375 60

Ulrika Garpenstedt

Ulrika Garpenstedt

Behandlingspedagog
0392 375 68

Emma Byqvist

Emma Byqvist

Samtalsterapeut
0392 375 16

Ellen Persson

Ellen Persson

Samtalsterapeut (Föräldraledig)
Tfn 0392 375 76

Aina Bergbom

Aina Bergbom

Samtalsterapeut
0392 375 65

Marie Juliebö

Marie Juliebö

Behandlingspedagog
0392 375 64

Kontakta oss

Iris Utvecklingscenter
Box 113, Habblahester Bjurbäck
565 23 Mullsjö
t 0392 375 60
f 0392 375 69