Samtalet i Almedalen!

  • 2 juli, 2015

I ett sommarfagert och soligt Almedalen höll Iris Utvecklingsscenter tillsammans med Magelungen Utveckling AB ett seminarium och en debatt kring vinster i välfärd. Utgångspunkten var det medarebetarägda välfärdsföretaget, en modell Magelungen har haft i snart 15 år och Iris Utvecklingscenter under kommande höst genomför.
Mia Hübinette från Magelungen och Erik Andrén från Iris Utvecklingscenter inledde med att beskriva respektive verksamheter. Fokus blev på kvalitet över tid, långsiktig stabilitet samt tillväxt och utveckling i en professionell form med hög etik. Efteråt följde ett mycket spännande och givande samtal. Vi representerar en form som är näst intill unik i Sverige och ingen av de externt inbjudna kände till att det fanns. Vi passar heller inte riktigt in i det offentliga samtalet kring vinster i välfärd då vi varken är ägt av riskkapitalister/enskilda individer,  är kommunalt drivna eller non-profit verksamheter. Vi väckte intresse och nyfikenhet och en del av de ”vanliga” argumenten i debatten prövades på ett spännande vis med oss som utgångspunkt.

 Almedalen 2015På bilden syns från vänster:
Erik Andrén, VD, Iris Utvecklingscenter AB. Mia Hübinette, vice VD, Magelungen Utveckling AB, Michael Karlsson, vice Ordförande, Vision, Karin Rågsjö, Utskottsansvarig Socialutskottet riksdagen, Vänsterpartiet, Hans Richter, styrelseordförande Magelungen Utveckling AB, Lennart Olsen, riksdagsledamot medlem av partistyrelsen, Miljöpartiet, Mona Sahlin, styrelseledamot Iris Utvecklingscenter, Thomas Af Bjuhr, TCO