SIMTUNA (LARO)

Verksamheten Iris Utvecklingscenter Simtuna är belägen i en lantlig miljö, två mil norr om Enköping med Västerås och Sala som närmsta grannar. En modern ny renoverad byggnad som består av tretton klientrum på två våningar. Omgivningarna består av ett vackert lantligt landskap som erbjuder stora möjligheter till friluftsliv.

Liten och specialiserad behandlingsenhet för män och kvinnor 21-50 år med en samtidig LARO, läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, ordinerad av klientens LARO mottagning. Vi har nattbemanning och alla våra behandlingar är utformade individuellt med anpassade insatser.

HELDYGNSVÅRD

I Simtuna, Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors har vi heldygnsvård och förstärkt eftervård. Här bor man och deltar i behandling under minst tre månader. Samtliga enheter ligger i en vacker och vilsam miljö med närhet till naturen. Vår behandling vilar på en kombination av samtalsterapi i grupp och enskilt, medveten närvaro/mindfulness, stöd och hjälp med nedtrappning av mediciner samt fysiska problem kopplat till missbruket/psykiska ohälsan. Vi erbjuder också olika former av hälso- och sociala aktiviteter som hjälper dig att ”normalisera” din livsrytm samt börja skapa strukturer för ett liv fri från missbruk. Vår samtalsterapi vilar på en kognitiv beteendeterapeutisk och systemteoretisk grund.

Varje individ har en egen plan. En viktig del i den är individuell terapi i grupp. Det är en genomarbetad metod där vi med hjälp av bra struktur kan hjälpa dig att förändra ett beteende. Varje vecka och varje dag har ett schema med aktiviteter som du deltar i. Att vara aktiv och kanske hitta nya intressen är en del av behandlingen, precis som träning och friskvård. Matlagning är en del av behandlingen på enheten. Under din tid här kan du också få hjälp med att ordna upp din ekonomi och planera för din framtid.

Så här kommer du hit

Det är landets kommuner och landsting som är våra uppdragsgivare. Vi har avtal med många av dem och ett sätt att komma hit är att kontakta socialtjänstens missbruksenhet. Om du har kontakt med den psykiatriska vården kan du ta upp frågan med dem.

Vård genom hela kedjan

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter i Simtuna, Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård kopplat till våra olika enheter efter sin heldygnsbehandling. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

Det här ingår i vår behandling – Enköping

Psykisk ohälsa

Terapi

 • Gruppterapi
 • Individuell terapi
 • Familjesamtal / Nätverksmöten

Omvårdnad

 • Inventering psykiskt status
 • Konsultläkare, psykiatri
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Läkemedelsbehandling
 • Administrerar och samordnar insatser kring LARO

Social rehabilitering

 • ADL-träning
 • Ekonomisamtal/planering
 • Fritidsaktiviteter
 • Möjlighet att prova på olika aktiviteter
 • Skapande aktiviteter i form av foto, bild, text och musik

Hälsofrämjande aktiviteter

 • Naturbaserade aktiviteter
 • Avspänning
 • Fysisk aktivitet
 • Medveten närvaro / Mindfulness

Beroende/Missbruk

 • ÅP – Återfallsprevention
 • ACT
 • MI – Motiverande samtal
 • Medveten närvaro/Mindfulness
 • ART – Aggression replacement treatment
 • Beroendelära
 • Föräldrargrupp, vänder sig till de som har barn
 • Gruppterapi
 • Individuell terapi
 • Läkemedelsnedtrappning

Fysisk hälsa

 • Friskvård
 • Fysisk aktivering
 • Strukturerade promenader
 • Yoga

Våra placeringskoordinatorer

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan.

Ewa Sveningsson-Bock

Ewa Sveningsson-Bock

Kundchef
0392 375 47

Liwa Mentzer

Liwa Mentzer

0171 62 04 00/01

Personal

Nina Andersson

Nina Andersson

Verksamhetschef/
Specialistsjuksköterska i psykiatri
0171 62 04 03

Lowe Eriksson

Lowe Eriksson

Projektledare/
Samtalsterapeut
0171  62 04 06

Maria Thomè

Maria Thomè

Socionom/
behandlingspedagog
0171 47 80 44

Tony Andersson

Tony Andersson

Behandlingpedagog
0171 47 80 48

Pia Tähtinen

Pia Tähtinen

Behandlingspedagog
0171 47 80 46

Sigrid Renklint

Sigrid Renklint

Behandlingspedagog
0171 47 80 47

Kontakta oss

Iris Utvecklingscenter
Simtuna Siggesta 5
749 71 Fjärdhundra
t 0171 47 80 49
f 0171 10 17 01