Snart finns kvinnobehandling inom Iris Utvecklingscenter!

  • 19 maj, 2015

För ungefär ett år sedan skickade vi från Iris Utvecklingscenter en enkät angående kvinnobehandling. Svaren som kom in har varit en viktig del av hur vi nu väljer att utveckla vår verksamhet.

Under hösten 2015 öppnar Iris Utvecklingscenter en ny enhet för att möta efterfrågan av särskilda behandlingsinsatser för kvinnor.
Målgruppen är kvinnor mellan 20 år och 69 år, med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Enheten kommer att ha 9 vårdplatser och även utslussningslägenheter i Mullsjö. På Iris Utvecklingscenter Ryfors kommer det att finnas bemanning dygnet runt och vår behandlingspersonal kommer bestå av enbart kvinnor.

Enheten ligger i Mullsjö i området Ryfors. Omgivningarna består av unika naturskyddsområden och området i sig är en gammal bruksmiljö med en lång egen historia och ett värdefullt kulturarv. I den stora herrgården, Engelska Villan, kommer behandlingsverksamheten att bedrivas. Boendedelen som ligger precis intill, är ett tidigare hotell som har generösa rum, alla med egen toalett och dusch.

Vi kommer att hålla dig informerad och ser fram emot fortsatt kontakt. Vi tar gärna emot ytterligare frågor och synpunkter.
Lina Romberg, 0392 – 375 12, lina.romberg@irisuc.se
Liisa Norén, 0392 – 375 40, liisa.noren@irisuc.se