Verksamhetschef/
Specialistsjuksköterska i psykiatri
0171 62 04 03