Stockholm

I Stockholm finns Iris Utvecklingscenter i centralt belägna lokaler på Söder.  I Stockholm erbjuder vi bemannat stödboende.

Iris Utvecklingscenters bemannade stödboende erbjuder eget boende med individuellt upplägg. Vi använder vår gemensamma relationskompetens till att forma rätt stöd till de boende. Alla insatser sker i samverkan med klient, nätverk och uppdragsgivare.

På Iris bemannade stödboende bor man i eget hushåll som ligger i vanliga bostadsområden. Lägenheterna har kök eller kokvrå, bad eller dusch. De är möblerade och basutrustade med husgeråd och tv.

 • Vi har valt att satsa på hög kvalitet och kompetens hos våra medarbetare.
  Idag har vi endast anställda med akademisk utbildning såsom socionomer, beteendevetare och steg-1-terapeuter, alla med lång erfarenhet. När vi tog steget att anställa en sjuksköterska på heltid möjliggjorde vi att kunna hjälpa till med medicinhantering, något som tidigare efterfrågats i flera uppdrag. I år har vi satsat på att vidareutbilda alla medarbetare i trauma.
 • Sysselsättning. I tider då det kan vara flera månaders kö för ett första samtal hos arbetsförmedlingen, har vi möjlighet att erbjuda en praktikplats omgående hos någon av de samarbetspartners vi jobbar tätt ihop med.
  Detta är enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2019) positivt korrelerat till framgång i rehabilitering. Inaktivitet är en av de vanligaste orsakerna till återfall i missbruk och kriminalitet. Våra erfarenheter stämmer väl överens med detta!
 • Flexibilitet, rörlighet och prestigelöshet. Vi vet att det är omöjligt att förutspå vilka utmaningar som kan uppstå för klienten längs vägen. Vår ambition är att, på ett prestigelöst sätt, anpassa oss efter de förutsättningar som finns i nuläget för att hela tiden ta klienten framåt med de långsiktiga målen levande. ”Ambition smittar”, som en klient uttryckte det för att beskriva vårt arbete.
 • LARO. Vi tar emot LARO-klienter och har bra samarbete med flera LARO-mottagningar.
 • I vårt Stödboende för yngre har vi tillstånd att ta emot personer från 16-20 år.

 

Insatsen fokuseras på de mål som är centrala för placeringsformen stödboende:

 • Klara sin dagliga livsföring
 • Fungera i skola eller annan sysselsättning
 • Hantera sin ekonomi
 • Ha ett socialt nätverk
 • Ha en meningsfull fritid

Med hjälp av en kvalificerad kontaktperson utformar vi rutiner i form av veckoplanering, samordning av kontakter och lotsning till möten, stödjande/behandlande samtal, ekonomisk planering, medicinsk inventering med sjuksköterska, aktiv boendeplanering för framtiden, samt krishantering vid återfall samt sysselsättning.

Målgrupp

Av de klienter vi arbetat med har vi märkt att flera av dessa skulle behöva en högre nivå av omhändertagande. Många klarar inte det kollektiva på ett HVB, eller så behöver de testa mer självständighet i öppen form, samtidigt som ett stort behov av omhändertagande kvarstår.
Vi vill möta upp dessa behov och väljer därför nu att bemanna stödboendet dygnet runt veckans alla dagar. På det sättet ger vi fler personer möjlighet att ta steget in/tillbaka in i samhället med vårt stöd.

Har ni frågor är ni varmt välkomna att höra av er.
andreas.riddez@irisuc.se, t 08 578 178 05
linda-ida.torpe@irisuc.se, t 08 578 178 04

Våra placeringskoordinatorer

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan.

Ewa Sveningsson-Bock

Ewa Sveningsson-Bock

Kundchef
0392 375 47

Liwa Mentzer

Liwa Mentzer

0171 62 04 00/01

Personal

Linda-Ida Torpe

Linda-Ida Torpe

Verksamhetschef
08 578 178 04

Andreas Riddez

Andreas Riddez

Verksamhetschef
08 578 178 05

Johanna Sundberg

Johanna Sundberg

Kontaktperson
08 578 178 03

Mattias Åsén

Mattias Åsén

Kontaktperson
08 578 178 06

Gittan Enquist

Gittan Enquist

Kontaktperson/Leg ssk
08 578 178 12

Mimmi Gustavsson

Mimmi Gustavsson

Ekonomiassistent/Samordnare
08 – 578 178 09

Kontakta oss

Iris Utvecklingscenter
Högalidsgatan 35
117 30 Stockholm
t 08 578 178 00