Kvalificerat stödboende, Träningslägenheter/Skyddat boende

Vi vet av erfarenhet och av stöd från forskning att en resa ur missbruk och psykisk ohälsa till ett värdigt liv är en stor utmaning. Det kräver uthållighet, tålamod, flexibilitet och mod. Vi inom Iris Utvecklingscenter har som mission att på bästa vis kunna möta detta. Uthålligheten, flexibiliteten och tålamodet måste speglas i våra tjänster så att vi på bästa sätt kan möta varje enskild klient. Vi etablerar nu träningslägenheter för att utveckla vår möjlighet att stötta våra klienter.

Träningslägenhet

Att komma hem och etablera ett värdigt liv utan destruktiva beteenden och missbruk efter genomförd behandling är tufft. Då kan träningslägenhet vara ett viktigt steg. Det innebär att klienten kan motta aktivt stöd på hemmaplan. På så sätt kan hen ta med hopp, värdighet, insikter och nya vanor från behandlingen in i en ny vardag.

Flexibel vård genom hela kedjan

På Iris Utvecklingscenter arbetar vi aktivt genom hela vårdkedjan. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten vet är en viktig framgångsfaktor.

Träningslägenhet är ofta den del i klientens behandling som tar vid när heldygnsvård avslutas. Som vårdform kan den vara ett komplement till hemkommunens eftervård. Den kan även vara ett alternativ till heldygnsvård på HVB-hem. De olika insatserna går att kombinera allt utifrån klientens behov.

Iris Utvecklingscenters träningslägenheter erbjuder eget boende med individuellt upplägg och jourtelefon dygnet runt. Vi använder vår gemensamma relationskompetens till att forma rätt stöd till de boende. Stödet som är kopplat till lägenheten, och som ingår i insatsen, är en kontaktperson
5 tim/vecka. Detta motsvarar ungefär en – två träffar i veckan. Övrigt som går att lägga till:

Kontaktmannatimmar, utöka timmar vid behov för att få boendet och vardagen att fungera. Använda kontaktmannatimmar som en del i en in/utslussning till eller från behandlingshem.

Målgrupp

Målgruppen för våra träningslägenheter är människor som behöver ett eget boende och vill ha ett extra stöd i starten. Oftast handlar det om missbruk, psykisk ohälsa eller en samsjuklighet.

Har ni frågor är ni varmt välkomna att höra av er.
andreas.riddez@irisuc.se, t 08 578 178 05
linda-ida.torpe@irisuc.se, t 08 578 178 04