Vad är Iris Utvecklingscenter?

Iris Utvecklingscenter har sedan 1986 bedrivit vård och behandling för människor med olika former av missbruk/beroende och psykisk ohälsa. Vi har mött och behandlat över 3000 klienter, en samlad erfarenhet som är unik inom våra områden.

Vi är och har alltid varit entreprenörer inom vårt område – viljan att förändra, utveckla, att alltid erbjuda högsta kvalitet är faktorer som ger energi och resultat för våra klienter och energi och motivation för våra medarbetare. Vi drivs av en vilja att möta den enskilde klienten med möjligheter, respekt och värme. Vi drivs också av att aktivt bidra till utveckling av vård och behandling inom våra områden – missbruk och psykisk ohälsa – i Sverige. Vi strävar efter att ge våra klienter verktyg och skapa sig förutsättningar för ett värdigt liv – som varar över tid.

Vi följer senaste forskning och metodutveckling, vi satsar på att utbilda och utveckla våra medarbetare och vi söker kontinuerligt nya former för att förbättra vår behandling och vårt samlade erbjudande.

Vi har idag flera enheter och över 100 vårdplatser. Vi bedriver också eftervård kopplade till våra olika enheter.

Varje enskild behandling är speciellt anpassad för varje klients unika behov.

VÅR BEHANDLING VILAR PÅ FYRA BESTÅNDSDELAR:

• DEN TERAPEUTISKA ALLIANSEN

Varje klient har en dedikerad, kompetent samtalsterapeut som följer hen genom hela behandlingen. Ett fundament i behandlingen.

• MISSBRUK/BEROENDE – ”KROPPENS KEMI”

Vi hjälper våra klienter att förstå mekanismer kring beroende och missbruk samt ger verktyg för ett liv utan destruktiva beroenden. Vi har också 30 års erfarenhet av att hjälpa människor ur beroende/ missbruk av olika former av läkemedel och psykofarmaka.

• MEDVETEN NÄRVARO/MINDFULNESS

Medveten närvaro, eller mindfulness, är effektivt för att möta olika former av psykisk ohälsa och missbruks-/beroendeproblematik. Inom Iris Utvecklingscenter är vi pionjärer i att arbeta med medveten närvaro för att aktivera dina sinnen i en trädgårdsmiljö – Grön Hälsa.

• ESTETIK OCH MILJÖ

Vi har under alla år satsat mycket på miljön och estetiken på våra enheter då vi vet att detta är läkande. En vacker miljö aktiverar vår kreativitet. Estetiken i miljön omfattar också ett varmt, respektfullt och personligt bemötande av varje enskild klient. För oss är estetiken i den fysiska och psykiska miljön en av hörnstenarna i behandlingen.

Vi följer kontinuerligt upp samtliga våra behandlingar, från såväl klient som uppdragsgivare, och får mycket god återkoppling på innehåll och kvalitet i våra behandlingar.