Vi erbjuder föreläsningar som en del av vårt 30-årsjubileum!

  • 27 juni, 2016

Iris Utvecklingscenter firar 30 år!
Som en del av vårt firande vill vi ge er chansen till tre olika föreläsningserbjudande. Vi kommer gärna ut till er enhet/arbetsplats och håller en föreläsning.
De föreläsningar vi erbjuder är:
• Hållbar Behandling:
Hur kan vi arbeta för att möjliggöra för och stödja klienten genom den utmanande processen mot ett värdigt liv. Det inbegriper att arbeta med återfall och andra utmaningar på vägen utan att behöva avbryta behandlingen? Hur kan vi skapa former som underlättar vägen in i behandling? Hur kan vi skapa former som stödjer klienten även när hen lämnar behandlingen?
• Ångestsyndrom:
Vad är ångest och hur kan vi hantera den?
• Anknytningsteori:
Vad formar mitt förhållningssätt till mig själv, till andra och till omvärlden?

Har du frågor och vill veta mer, eller boka in en föreläsning kontakta:
Camilla Jardevall
Behandlingsansvarig inom Iris Utvecklingscenter, Leg psykoterapeut
Tfn 0392 – 375 07
camilla.jardevall@irisuc.se