Vi ses i Almedalen!

  • 16 juni, 2015

Framtidens välfärdsföretag ägs av medarbetarna – DEN TREDJE VÄGEN – kvalitet nyskapande långsiktigt.

Beskrivning av evenemanget

Den Tredje Vägen Framtidens välfärdsföretag Det medarbetarägda vårdföretaget tillvaratar medarbetarnas kreativitet, engagemang och ansvarskänsla och driver utveckling, kvalitet och långsiktighet. I dagens debatt målas en svartvit bild av alternativen som är missvisande. Vår väg tar fokus på kvalitet

Utökad beskrivning av evenemanget

En mångfald av olika drifts- och ägarformer är nödvändig inom vård och omsorgen för att klara framtidens välfärd. Det visar en rad forskningsrapporter under senare år. I denna mångfald har de medarbetarägda företagen en viktig roll att spela. I dag är bara ett fåtal av verksamheterna inom vård- och omsorgssektorn ägda av personalen. När rege­ringen nu har tillsatt den aviserade utredningen om vårdens ägarformer, är det viktigt att stärka möjligheten för vårdens medarbetare att starta och driva vårdbolag på kommersiellt rimliga villkor och med stabila förutsättningar I dagens politiska debatt om framtidens vård och omsorg, framstår ofta en förenklad svartvit bild som vi menar är vilseledande. Bilden präglas av ett val mellan å ena sidan en offentligt producerad och icke vinstdrivande sektor, och å andra sidan en riskkapitalägd sektor där vinstintresset riskerar att överordnas kvalitet och patientnytta. Vi representerar en tredje väg och är inom våra områden ledande sedan mer än 20 år.

Medverkande

Erik Andrén, VD, Iris Utvecklingscenter AB. Mona Sahlin, Styrelseledamot, Iris Utvecklingscenter AB. Mia Hübinette, vice VD, Magelungen Utveckling AB. Thomas Af Bjur, TCO. Michalel Karlsson, vice Ordförande, Vision. Karin Rågsjö, Utskottsansvarig Socialutskottet riksdagen, Vänsterpartiet. Lennart Olsen, riksdagsledamot medlem av partistyrelsen, Miljöpartiet.

Detaljer

Dag: 30/6 2015 08:30 – 10:00
Språk: Svenska
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/31251?redir=%23eidx_0