VILL DU BLI EN DEL AV EN UNG PERSONS VÄG MOT ETT VÄRDIGT OCH MER HÅLLBART LIV?

  • 17 november, 2020

Vi söker familjer som vill bidra med trygghet, stabilitet och vägledning i vardagen. Familjer som har tid och utrymme såväl i hjärtat som i bostaden. Vi söker familjehem framförallt i södra Dalarna, södra Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanland, Uppsala län, Västmanlands län samt Örebro län.

Tidigare erfarenhet av att vara familjehem och/eller av att stödja ungdomar, t ex via arbetsplatsen är ett plus. Vår målgrupp är unga personer i åldern cirka 16-25 år på väg mot ett självständigt liv och som vill och under en tid behöver bo i en familj, kanske efter en behandling på någon av Iris behandlingsenheter.

Regelbunden handledning och stöd, enskilt och i grupp med andra familjehem, samt utbildning i ämnen som är relevanta ingår. Vår erfarenhet säger även att det är viktigt att få träffa de andra familjehemmen, att få möta andra som ”vet hur det kan vara”. Våra familjehemskonsulenter är socionomer eller beteendevetare och har erfarenhet av familjehemsvård och/eller annat socialt arbete. Familjehemskonsulenten finns alltid tillgänglig dygnet runt.

Ersättning utgår i form av arvode (dvs den ersättning ni får för ert arbete) samt omkostnadsersättning (ersättning som täcker den unges kostnader).  Alla familjehem utreds av Iris Familjehemsvård. Registerkontroller inhämtas under utredningen samt årligen för alla i familjen som är över 15 år.

KONTAKTA OSS

Iris Familjehemsvård
Lena Gard Skoglund – Verksamhetschef,
t 08-578 178 13
lena.gard.skoglund@irisuc.se